Persondatapolitik

 
 

Sweet Burlesque håndterer primært persondata omkring håndteringen af medarbejderoplysninger. Der er primært tale om data nødvendige for almindelig personalehåndtering (f.eks. CPR-nummer for at nå til NemKonto, så løn kan udbetales, og så almindelige lovkrævede indberetninger kan håndteres, samt oplysninger nødven­dige i den interne medarbejderhåndtering). Alle oplysninger er afgivet af medar­bejdere i forbindelse med underskrivelse af ansættelsesaftale (kontrakt).

Specielt anvendes billeder til markedsføring, til hvilket der er indhentet separat, eksplicit samtykke. Billeder anvendes desuden på interne intranet. Disse oplysninger slettes ved ansættelsens ophør.

Der er oprettet databehandleraftale med firmaets leverandør af lønsystem, samt den leverandør, der hånd­terer Sweet Burlesques interne IT-systemer.

Sweet Burlesque har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med følsomheden af de behandlede data, og overholder i procedurer og rutiner EU’s persondataforordning af 25 maj 2016.

SB overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt ift. GDPR, og det vil altid være SB, der er ansvarlig for data.

Medarbejdere har som ansat i Sweet Burlesque ret til:

 • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
   
 • at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
   
 • at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
   
 • at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
   
 • at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Sweet Burlesque håndterer desuden persondata i forbindelse med kerneforretningen på følgende områder (f.eks.):

 • Udsendelse af nyhedsbreve
  • Navn og adresse – alt. eMail adresse
    
 • Tilmelding til events via hjemmeside
  • Navn, Adresse, eMail adresse, Telefonnummer, kreditkortinformationer
    
 • Køb af produkter via hjemmeside/webshop
  • Navn, leveringsadresse, eMail, Kreditkortinformationer, købsstatistik.
    

Vores kunder og øvrige kontakter om hvem vi har registreret oplysninger, nyder de samme rettigheder som de ovenfor nævnte ansatte

 • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
   
 • at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
   
 • at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbage­kaldelse af dit samtykke.
   
 • at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
   
 • at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.